BIPWspólnota AA

 

 

Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz Internetu.

 

Więcej informacji można uzyskać poprzez ogólnopolską infolinię 801 033 242 oraz na www.aa24.pl lub www.aa.org.pl

 

Jest nas wielu, nie jesteś sam! AA pomogło nam. AA może pomóc też Tobie!

 

W Bydgoszczy spotyka się tygodniowo ok 25 grup AA. Spotkania AA odbywają się codziennie w różnych porach dnia, w różnych miejscach miasta.

Bydgoskie telefony informacyjne AA:

505 993 115

881 378 885