JEŻELI

  • masz problemy z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków
  • stają się one problemem w życiu Twoim i twojej rodziny
  • bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu, narkotyków lub zachowuje się w sposób, który Cię niepokoi
  • brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa
  • straciłeś nadzieję na wyjście z tej sytuacji

Zgłoś się do nas! Możemy Ci pomóc!