Dział Młodzieży


I MŁODZIEŻ

 • konsultacje
 • diagnostyka problemowa
 • programy w systemie ambulatoryjnym
      czas realizacji w zależności od nasilenia problemu
      terapia indywidualna i grupowa
 • Pracowanie Alternatyw
 • Grupy Wsparcia
 • Rehabilitacja po leczeniu stacjonarnym i ambulatoryjnym
 • Klub Młodzieży

II DLA RODZICÓW

 • konsultacje
 • Grupy Wsparcia
 • Programy Interwencyjne

III WOLONTARIAT

 


ZAPEWNIAMY

 • anonimowość
 • dyskrecję
 • fachową pomoc specjalistów
 • bezpłatne badanie
      - narkotestem
      - alkomatem
      - alkotestem
      - lekotestem