Terapia dla osób uzależnionych


PROGRAM AMBULATORYJNY (3-4 razy w tygodniu)

  • czas trwania leczenia 1-1,5 roku
  • program spełniający standardy przewidziane do leczenia odwykowego
  • program czteroetapowy, realizowany w oparciu o terapię indywidualną i grupową

ODDZIAŁ DZIENNY

  • program realizowany codziennie
  • czas trwania do trzech miesięcy w oparciu o terapię indywidualną i grupową

GRUPY SAMOPOMOCOWE AA

GRUPY WSPARCIA

KLUB PACJENTA