Terapia dla członków rodzin

KONSULTACJE

PROGRAM AMBULATORYJNY

  • czas trwania 1 rok (2,3 razy w tygodniu)
  • terapia indywidualna
  • terapia grupowa

GRUPY SAMOPOMOCOWE AL-ANON

GRUPY WSPARCIA

GRUPY DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)